Logopedie voor Volwassenen

Behandeling, advies en voorlichting

Waarmee kunt u in deze praktijk terecht?

Iedere volwassene met problemen met spreken of slikken, met adem- of stem-gebruik kan in de praktijk terecht voor onderzoek, advies en/of behandeling.

U kunt denken aan:

Afasie

Taalproblemen door een beroerte (CVA) of een andere hersenbeschadiging. Dit kan zich uiten in woordvindingsproblemen, moeilijk formuleren van zinnen, niet goed begrijpen van taal, problemen met lezen en schrijven.

Dysartrie

Onduidelijk of zacht spreken door een beroerte (CVA) of een andere hersenaandoening.

Communicatieproblemen bij dementie

Door dementie kunnen verschillende problemen ontstaan in het communiceren. Zoals het moeilijk kunnen vertellen van een samenhangend verhaal, weinig initiatief nemen tot spreken, woordvindingsproblemen. Ook de non-verbale communicatie verandert soms.

Slikproblemen

Morsen uit de mond van eten of drinken, niet goed kunnen kauwen, eten niet weg kunnen krijgen of hoesten en verslikken. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld:

Onduidelijk spreken

Door medische oorzaken of omdat dit een gewoonte is geworden. Dit kan u hinderen bij uw sociale contacten maar ook bij uw werk.

Stemproblemen

Zoals heesheid of het wegvallen van de stem. Dit kan veroorzaakt worden door een verkeerde adem- of stemtechniek. Soms verergert dit door intensief gebruik tijdens werken of sporten of door stress.

Ademproblemen

Veroorzaakt door bijvoorbeeld COPD, stress of een verkeerd aangeleerd adempatroon.

Problemen van het hoofd-halsgebied

Zoals kaakgeklemdheid, tandenknarsen of gespannen spieren, soms in combinatie met stem- of spraakklachten.