Logopedie voor Volwassenen

Behandeling, advies en voorlichting

Voorstellen

Regina van Uffelen Mijn naam is Regina van Uffelen, logopedist. Vanaf 1993 ben ik werkzaam als logopedist in verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen en bij de Sint Maartenskliniek.
In 2011 ben ik gestart met de praktijk.

Sinds 2014 ben ik als afasietherapeut geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Via de Landelijke Werkgroep Logopedie en Dementie ben ik betrokken bij de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied.

Specialisatie

De afgelopen jaren heb ik me gespecialiseerd in logopedie aan volwassenen. Met name op het gebied van:

In de afgelopen jaren heb ik naast de praktijk gewerkt voor het Hersenz Afasie Traject dat Pluryn aanbiedt aan mensen met afasie. Meer informatie hierover kunt u vinden onder groepsbehandelingen en op www.hersenz.nl.

Visie

Ik vind het belangrijk de mens in zijn eigen omgeving te behandelen, omdat communicatie altijd een wisselwerking is tussen een persoon en zijn omgeving. Als het wenselijk is zal ik contact zoeken met de mensen om u heen en waar nodig adviseren en coachen. Ik kom dus bij voorkeur aan huis.

Ik werk graag samen met andere hulpverleners zoals de arts, fysiotherapeut, ergotherapeut en de thuiszorgmedewerkers. Daarnaast werk ik nauw samen met de Sint Maartenskliniek en Stichting Pluryn in Nijmegen. Samen kunnen we de beste zorg leveren.

Ik verzorg regelmatig presentaties en lezingen over communicatie en over slikproblemen. U kunt hierover contact met mij opnemen.