Logopedie voor Volwassenen

Behandeling, advies en voorlichting

Communicatiecentrum

Samen met Berber Spliethoff (ook logopedist) wil ik graag een communicatiecentrum starten in deze regio. Dit is een centrum voor mensen met problemen in de communicatie door een hersenaandoening (bijvoorbeeld afasie, dysartrie of door dementie). We hebben voor ogen dat dit een plaats wordt voor ontmoeting met lotgenoten, voor behandeling en dagbesteding. Ook kunnen we kennis delen met u, met uw gesprekspartners en met zorgverleners. Zo’n centrum bestaat nog niet in de regio Nijmegen.

Per 1 januari 2020 gaat Logopediepraktijk Van Uffelen over in Communicatiecentrum Taalstroom. De werkwijze en de locatie van waaruit wij werken blijft gelijk. Wel komt er een uitgebreider aanbod. Zie voor meer informatie www.taalstroom.nl.